Hamrah Accounting
سیستم حسابدار همراه طوری طراحی شده است که بتواند تمام نیاز های مربوط به بخش حسابداری شرکت ها و سازمان ها را رفع کند.


مزایای سیستم :
 • حسابها و گزارشات و اسناد شما هر کجا که اینترنت در دسترس باشد قابل مشاهده خواهد بود
 • قابلیت استفاده برای شرکت هایی که دفاتر آنها پراکندگی جغرافیایی دارد.


قابلیت های سیستم:
 • امکان ایجاد سطوح دسترسی مختلف برای هر کاربر(ثبت سند، گزارش، ...)
 • پشتیبان گیری اطلاعات به صورت اتو ماتیک انجام می شود
 • ثبت اسناد به همراه اطلاعات مربوط به تاریخ ثبت ، شماره حساب ، وضعیت بدهکار و بستانکار ، نوع پروژه و... در سه سطح کل ، معین و تفصیلی
 • مشاهده حساب های ثبت شده ، به تفکیک نوع، شماره حساب ، نام صاحب حساب و..
 • گزارشات مختلف
  • دفتر روزنامه
  • گزارش حساب
  • تراز کل
  • تراز معین
  • تراز تفضیلی
 • امکان تطابق سیستم های شماره دهی با سیستم دفتری
 • مشاهده اسناد ثبت شده با نمایش شماره و تاریخ سیستم و دفتر و امکان ویرایش، کپی و حذف سند و...
 • جستجوی پیشرفته در اسناد ثبت شده با امکان تعیین مقادیر مختلف برای نحوه جستجو
 • مشاهده پروژه های ثبتی و امکان افزودن و ویرایش و حذف پروژه
 • گزارش گیری از اطلاعات ثبت شده (روزنامه ، تراز مالی ، گزارش حساب وتراز مالی ، به صورت کل ، معین و تفصیلی )
 • امکان تنظیم نحوه نمایش قسمت های مختلف نرم افزار
 • پشتیبان گیری (backup) خودکار از اطلاعات توسط نرم افزار