سیستم "حسابدار همراه" چه تفاوتی با سایر برنامه های حسابداری دارد؟

این برنامه برای شرکتهایی که احتیاج به انجام حسابداری غیر متمرکز و بر روی اینترنت دارند تولید شده است. منظور شرکتها و مؤسساتی است که پراکندگی جغرافیایی دارند.


آیا در این برنامه قابلیت ورود اطلاعات به زبان فارسی وجود دارد؟

بله، امکان ورود اطلاعات به زبان فارسی می باشد و تمامی صفحات به زبان فارسی است.


برای تهیه این سیستم آیا احتیاج به نصب برنامه روی کامپیوتر خود داریم؟

خیر، هیچ گونه نرم افزاری روی کامپیوتر نصب نمی شود و برنامه حسابداری از طریق اینترنت قابل دسترس می باشد.

آیا سطوح دسترسی برای همه کاربران در این سیستم یکسان است؟

خیر، کاربران دارای دسترسی های مختلفی می باشند و سطوح دسترسی توسط مدیر برای هر کاربر مشخص می شود (دسترسی ها شامل: دریافت گزارشات، مشاهده سند، ثبت و ویرایش سند، مشاهده حسابها، ویرایش حسابها و یا همه دسترسی ها می باشد)

برای تهیه سیستم "حسابدار همراه" چه باید کرد؟

جهت تهیه سیستم "حسابدار همراه" از طریق صفحه ارتباط با ما اقدام نمائید.