ورود به سیستم تحت عنوان مدیر دامنه:
 • ورود:

با وارد نمودن نام کاربری، رمزعبور و دامنه ای که از سوی مدیر سایت به مدیر دامنه داده شده است، مدیر دامنه می تواند وارد سیستم شود.
یک مدیر دامنه پس از ورود به سیستم، می تواند به صفحات زیر دسترسی داشته باشد:


دسترسی های مدیر دامنه:

  مدیر دامنه دارای اختیارات و دسترسی های زیر می باشد:
 • کاربران :
  • تعریف کاربر: مدیر می تواند کاربر(یا کاربرانی) را تحت دامنه خود تعریف نماید.
  • تعیین سطوح دسترسی کاربران: یک مدیر علاوه بر تعریف کاربران مختلف، می تواند سطوح دسترسی کاربران را نیز محدود نماید (سطوح دسترسی شامل ثبت سند، ویرایش سند، مدیریت حسابها، مدیریت پروژه ها، مشاهده گزارشات، و تغییر رمز عبور می باشد)
  • یک کاربر می تواند هیچ دسترسی نداشته باشد، دسترسی به یک یا چند صفحه خاص را داشته باشد، و یا دسترسی تام داشته باشد.     

 • دفاتر:
  • تعریف دفتر: یک مدیر دامنه می تواند دفتر(یا دفاتری) را جهت ثبت سند تعریف نماید و همچنین یک دفتر را به عنوان دفتر فعال انتخاب کند.

 • تنظیمات :
  • تغییر طول حساب ها: تنظیمات مربوط به طول شماره حسابهای کل، معین و تفضیلی توسط مدیر دامنه صورت می گیرد.

 • تغییر رمز عبور:
  • مدیر دامنه قادر به تغییر رمز عبور خود می باشد.ورود به سیستم تحت عنوان کاربر:
 • ورود:

با وارد نمودن نام کاربری، رمزعبور و دامنه ای که از سوی مدیر دامنه به کاربر داده شده، کاربر می تواند وارد سیستم شود.


دسترسی های کاربر:

  یک کاربر پس از ورود به سیستم، با توجه به دسترسی هایی که از سوی مدیر به وی داده شده، می تواند به صفحات زیر دسترسی داشته باشد:

 • حسابها : درصورتیکه این دسترسی از سوی مدیر دامنه به کاربر داده شده باشد، کاربر توسط این صفحه قادر به مدیریت حسابهای خود می باشد .
  • ایجاد حساب: امکان ایجاد حساب، با وارد نمودن نوع (کل، معین و تفضیلی) و شماره حساب و نام صاحب حساب
  • ویرایش حساب: امکان ویرایش شماره و نام حساب، بعد از ایجاد حساب
  • حذف حساب : امکان حذف یک حساب، درصورتیکه فرزند نداشته باشد و یا سندی با آن حساب ثبت نگردیده باشد.
 • ثبت سند: درصورتیکه این دسترسی از سوی مدیر دامنه به کاربر داده شده باشد، با انتخاب نام و شماره حساب، و وارد نمودن مقادیر (بدهکار و بستانکار) امکان ثبت سند وجود دارد.
 • جهت ثبت سند توجه به نکات زیرالزامی می باشد:

  • هر سند حداقل 0(بدون ردیف)  و حداکثر 30 ردیف (حساب) می تواند داشته باشد.
  • برای هر سند، دو تاریخ سند وجود دارد.
   1. تاریخ سند در سیستم که به صورت اتوماتیک ست می شود.
   2. تاریخ سند در دفتر.
  • برای هر سند، دو شماره سند وجود دارد.
   1. شماره سند در سیستم که به صورت اتوماتیک ست می شود.
   2. شماره سند در دفتر.
  • انتخاب پروژه به صورت اختیاری می باشد
  • امکان شرح سند نیز وجود دارد.
 • اصلاح سند: درصورتیکه این دسترسی از سوی مدیر دامنه به کاربر داده شده باشد، کاربر توسط صفحه اصلاح سند قادر به مشاهده، حذف و ویرایش سند می باشد.
  • مشاهده سند:  مشاهده سند و کلیه اطلاعات مرتبط با آن
  •  ویرایش سند: ویرایش کلیه فیلدهای مرتبط با یک سند (شماره و تاریخ سند در سیستم غیر قابل ویرایش می باشند)
  • حذف سند
 • پروژه ها: درصورتیکه این دسترسی از سوی مدیر دامنه به کاربر داده شده باشد، کاربر توسط صفحه پروژه ها قادر به مدیریت پروژه ها می باشد.
  • تعریف پروژه:  امکان تریف پروژه های مختلف.
  • فعال یا غیر فعال نمودن پروژه ها(پروژه های غیر فعال نمی توانند سند زده شوند)
 • گزارشات: امکان مشاهده گزارشات در سطوح مختلف
  • دفتر روزنامه: مشاهده دفتر روزنامه با قابلیت جستجو در تاریخ  و شماره ثبت سند(سیستم یا دفتر) و مرتب سازی بر اساس شماره و تاریخ دفتر
  • گزارش حساب: مشاهده گزارش حسابهای تفضیلی با قابلیت جستجو در تاریخ و شماره سند و مرتب سازی بر اساس شماره و تاریخ دفتر
  • تراز های مالی
   1. تراز کل: مشاهده تراز چهار ستونه از حسابهای کل
   2. تراز معین: مشاهده تراز چهار ستونه از حسابهای معین
   3.  تراز تفضیلی: مشاهده تراز چهار ستونه از حسابهای تفضیلی


 • تغییر رمز عبور:
  • امکان تغییر کلمه عبور توسط کاربر.

 • سایر ویژگی ها:
  • قابلیت چاپ صفحات مختلف(حسابها، ثبت سند، اصلاح سند، گزارشات) با فرمت سربرگ به همراه آرم شرکت مربوطه